Tag Archives: gimplus gwo p l

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI

Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i kwo­ty uzupełniającej. Kwota podstawowa służy wspieraniu JST o najniższych dochodach, kwota