Tag Archives: heszke w meszke co to znaczy

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Jednostki samorządu terytorialnego, a szczególnie gminy, są bardzo zróż­nicowane pod względem takich cech jak liczba ludności, powierzchnia czy potencjał ekonomiczny.