Tag Archives: runiczne lub linearne

OKREŚLENIE FORMY ORGANIZACYJNEJ

Decydując się na utworzenie samorządowej jednostki organizacyjnej i powierzenie jej wykonywania zadania, władze samorządowe muszą okre­ślić jej formę organizacyjną. Katalog dostępnych