Tag Archives: zgon na pogrzebie cda

PODZIAŁ SUBWENCJI

Części: wyrównawcza i oświatowa adresowane są do gmin, powiatów i województw, część równoważąca — do gmin i powiatów, a część